Jeg har gått kulde og varmepumpeteknikk på Tromsø maritime skole.
Etter dette var jeg rett ut i jobb som lærling for det som het kuldeteknisk AS nå kalt PTG AS. Her var jeg frem til jeg tok fagbrevet i kulde og varmepumpeteknikk faget.
Etter endt lærlingetid gikk jeg over i stillingen som fagarbeider for samme firma.
Her har jeg jobbet med alt fra kjøleskap til store båter.
Jeg har vært innom både stort og smått, vi jobbet da mest mot næring.
Det jeg ønsker er å komme på privatmarkedet, slik at rett kompetanse utfører håndverket.