Jeg anbefaler at det blir utført vedlikeholdsservice første gang etter 12 mnd, deretter annet hvert år. Regelmessig vedlikeholdsservice vil sikre at varmepumpen din gir best mulig effekt, bedre virkningsgrad samt lengre levetid på komponenter og deler. Om varmepumpen har feil eller behov for reparasjon så må vedlikeholdsservice utføres i forbindelse med en diagnose.

Tjenesten består av :

  • Rengjøring av aggregat innvendig (om det er adkomstmulighet)
  • Kontroll av vifter/motorer
  • Kontroll og evt. rengjøring av varmeveksler (gjenvinner)
  • Filterbytte om filter er bestilt i forkant