Jeg utfører reparasjoner og service på de fleste kjente merker.

For å sikre produktets levetid anbefaler jeg service på varmepumpen hvert 2 år og utført av en autorisert forhandler.
En service vil normalt ta 1-2 timer, avhengig av hvor mye du selv har vedlikeholdt varmepumpen.

Fordeler med en grundig service

  • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
  • Mindre støy fra maskinen
  • Hindrer uønsket lukt fra innedelen